De Zomeracademie is een initiatief van Destelheide en De Veerman, dat het artistiek zoeken wil stimuleren. Dit in een context waar mensen elkaar kunnen vinden en stimuleren in het creëren.

Ben jij zelf artistiek bezig?
Dan kan je tijdens de Zomeracademie je artistieke zoektocht verderzetten en delen met anderen. Tijdens een week met diverse ateliers krijg je de kans om in groep of individueel te experimenteren. Je kiest voor één discipline/atelier en werkt hier een hele week in door. Net omdat we verschillende workshops tegelijkertijd programmeren, is er een wisselwerking met de andere disciplines mogelijk. De diversiteit van de deelnemers (kunsteducatieve werkers, docenten, creators van allerlei slag ...) brengt daarenboven een uitwisseling teweeg tussen verscheidene invalshoeken, verschillende werkterreinen en uiteenlopende artistieke standpunten en meningen.


 

Elke workshop staat onder leiding van een uitvoerend kunstenaar. Deze treedt vooral op als coach: hij of zij stimuleert het proces, voorziet ruimte om samen te overleggen, te kijken, te werken en zorgt voor een dynamische omgeving. De hele opzet draait om experiment en creatie. 
Dat wil zeggen dat de begeleidende kunstenaar je nieuwe perspectieven biedt om je artistiek denken te verbreden, zonder je daarom in een bepaalde richting te duwen. Hij of zij zoekt met je mee, maar reikt je geen kant-en-klare oplossingen aan. Verwacht dus geen traditionele cursusgever, maar wel een bezielde en bezielende coach die je ondersteunt in je 'atelierwerk'.

En er is meer! Extra ideeën, inspiratie en achtergrondlectuur kunnen gevonden worden in de bibliotheek, er staat een computerruimte ter beschikking en een enkele artiesten in residentie werken aan hun eigen creaties.


Kortom: de Zomeracademie is niet te missen voor wie zelf actief en artistiek wil bijtanken, educatieve inspiratie wil opdoen door zelf weer aan het werk te gaan of gewoon ervaring wil opdoen, delen en vergelijken met die van anderen.

Zomeracademie 2014

Zomeracademie

artistieke ateliers // 21 - 27 juli 2014

NL / ENG

ZOMERACADEMIE