© ZOMERACADEMIE 2019 - De VeermanDestelheide & Hanenbos

COLLECTIEF THEATER MAKEN

Dirk Pauwels

#collectief proces #improvisatie #beweging #dialogen

#theatraal beeld

Vanuit improvisatie naar theatraal beeld, taal en beweging

 

Via improviseren een fundament vinden van waaruit nieuwe dingen ontstaan.

Creëren.

Laten groeien vanuit het niets, vanuit het nog-niet-bedachte.

Dialogen ontwikkelen vanuit samenspel.

 

Lichaam, stem en gebaren zijn de bijzondere menselijke instrumenten om tot een kunstzinnige taal te komen. Het is een omgangsvorm die een ander inzicht geeft in het eigen kunnen, in de kracht van het individu naar de groep en omgekeerd.

In dit atelier gaan we via diverse improvisatietechnieken op zoek naar een concept, een frame waarbinnen we ons verhaal/onze verhalen kunnen bedenken.

We werken rond het ontwikkelen van een scenario, een schriftuur, en onderzoeken hoe het verhaal vorm krijgt, hoe personages daarbinnen hun plaats kunnen vinden en hoe ons samenspel kan leiden tot een theatraal werkstuk.

 

Het wordt ontwikkeling, een productieproces, waarvan beeld, taal en beweging de hoofdingrediënten vormen.

Een creatieve wandeling waarbinnen de meest diverse vormen van theatraliteit tot iets bijzonders kunnen leiden.

Een overstijgen van het dagdagelijkse en een fantasie ontwikkelen die onverwachte kracht tot stand brengt en in staat is om andere territoria te ontdekken.

Een avontuurlijke trip waar individueel talent en kwetsbaarheid bepalend kunnen zijn.

Een groep vormen die zélf bepaalt.

Proberen, prutsen en zoeken en niet altijd vinden, of misschien toch of net niet.

Wie wil duiken, moet durven springen.

 

Dirk Pauwels (1944) is beeldend kunstenaar en raakte in de jaren zestig betrokken bij diverse Gentse theaterbewegingen via Eric De Volder. Na vijf jaar creatief en dramatherapeut in het psychiatrisch centrum Caritas in Melle, vormde hij van 1977 tot 1984 samen met Josse De Pauw en Pat Van Hemelrijck het theatergezelschap Radeis. 

In 1984 was hij de initiatiefnemer en eerste artistiek directeur van het Nieuwpoorttheater. 

In 1992 vormde hij Oud Huis Stekelbees om tot Victoria, om in 2008 beide gezelschappen (Nieuwpoorttheater en Victoria) te fuseren tot CAMPO waarvan hij tot 2012 artistiek directeur was. 

Sindsdien is hij autonoom kunstenaar, mentor en initiatiefnemer van kleine artistieke gebeurens.

Dirk schreef in 2017 de tekstbundel ‘Er zit een Haai in de Boter’ en was datzelfde jaar ook curator van Theater aan Zee.

Hij ontving de Thaliaprijs voor algemene culturele verdienste en de Cultuurprijs van de stad Gent.

 

© Piet Vranckx